Tenaga Pengajar Pra U
                                             SANISAH MISKAM
                                                  PENOLONG KANAN PRA UNIVERSITI
                                          DG48
                                                OPSYEN: SEJARAH /BAHASA MELAYU
                                                  TARIKH MULA BERKHIDMAT: 1/8/1994                                                   NORAINI MOHD HANAPIAH
                                                GURU KOKURIKULUM PRA UNIVERSITI
                                            DG 48
                                             OPSYEN: SEJARAH/BAHASA MELAYU 
                                                   TARIKH MULA BERKHIDMAT: 3/7/1995


                                                     

                                               JASMANI SAIDIN
                                                 GURU KOKURIKULUM PRA UNIVERSITI 
                                           DG44 HAKIKI
                                                 OPSYEN: BAHASA MELAYU  / SEJARAH 
                                                  TARIKH MULA BERKHIDMAT: 1/12/1993                                                          

                                              MAIMUNAH MOHAMAD
                                              GURU AKADEMIK PENGAJIAN PERNIAGAAN 
                                       DG44
                                             OPSYEN: PERAKAUNAN / PERDAGANGAN 
                                            TARIKH MULA BERKHIDMAT: 1/1/1989


                                                     

                                  HAMIZAH IBRAHIM
                                GURU AKADEMIK PENGAJIAN AM 
                               DG44 HAKIKI
                                OPSYEN: BAHASA INGGERIS / KESUSASTERAAN INGGERIS  
                            TARIKH MULA BERKHIDMAT: 3/7/1995


                                                     


                                                      MAHANI MAHMUD
                                                   GURU AKADEMIK MUET
                                                  DG48
                                                   OPSYEN: TESL 
                                                TARIKH MULA BERKHIDMAT: 1/9/1992

                                                     

                                                NORANIZAM MAHBOB
                                                GURU AKADEMIK MUET / PENGAJIAN AM
                                         DG44
                                        OPSYEN: TESL 
                                               TARIKH MULA BERKHIDMAT: 3/5/1994


                                                             

                                       JULIANA LIMAT
                                            GURU AKADEMIK SEJARAH/ PENGAJIAN AM 
                                   DG44
                                      OPSYEN: GEOGRAFI /BAHASA MELAYU 
                                     TARIKH MULA BERKHIDMAT: 4 / 7/1994


                                                   

                                           NORIZAN SARIAAT
                                            GURU AKADEMIK PENGAJIAN PERNIAGAAN 
                                       DG41 
                                         OPSYEN: PENGAJIAN PERNIAGAAN 
                                        TARIKH MULA BERKHIDMAT: 1/3/2004


                                                       

                                      ROSRINA BACHOK
                                      GURU AKADEMIK PENGAJIAN AM 
                                     DG 44 HAKIKI
                                      OPSYEN: SAINS SUKAN/ PENDIDIKAN KESIHATAN 
                                       TARIKH MULA BERKHIDMAT: 1/1/1997


                                                        

                        NOREEN ZAHARI
                    GURU AKADEMIK MUET
                      DG44
                                   OPSYEN: BAHASA INGGERIS / KESUSASTERAAN INGGERIS 
                    TARIKH MULA BERKHIDMAT: 30/6/1999


                                                           

                                       MAZNI SULAIMAN
                                     GURU AKADEMIK PERAKAUANAN 
                              DG41
                                       OPSYEN: PERAKAUNAN / PENGAJIAN PERNIAGAAN
                               TARIKH MULA BERKHIDMAT: 13/4/2009                                                       

                                          MARLINA ABD RAHIM
                                          GURU AKADEMIK BAHASA MELAYU / SEJARAH 
                                      DG41
                                    OPSYEN: PENGAJIAN AM
                                         TARIKH MULA BERKHIDMAT: 27/9/2010                                                         

                                              JUNAIDAH MOHAMED
                                             GURU AKADEMIK PENGAJIAN AM / SEJARAH
                                        DG41
                                          OPSYEN: PENGAJIAN AM 
                                                 TARIKH MULA BERKHIDMAT: 27/9/2010                                                       

                                               BALVINDER SINGH A/L GURME SINGH
                                      GURU AKADEMIK PENGAJIAN AM /BAHASA MELAYU
                                     DG41
                                     OPSYEN: SASTERA MELAYU / PENGAJIAN AM 
                                  TARIKH MULA BERKHIDMAT: 26/10/2009                                                   

                                                           MOHD AZAM BIN DARUSA
                                                   GURU  AKADEMIK SYARIAH 
                                                     DG41
                                                   OPSYEN: USSULUDDIN 
                                                     TARIKH MULA BERAKHIR: 3/1/2007

                                             


                                    HALIL JAMHARI
                                       GURU AKADEMIK PENDIDIKAN SENI VISUAL
                         DG 41
                               OPSYEN: PENDIDIKAN SENI 
                                    TARIKH MULA BERKHIDMAT: 3/1/2006

                                  

                                    SITI SHAHRUL BARIYAH
                                  GURU AKADEMIK EKONOMI
                             DG 41
                             OPSYEN: EKONOMI 
                                        TARIKH MULA BERKHIDMAT: 1/11/2007

                                       
                     
                                       HAFIDZAH SHAMSI
                                     GURU AKADEMIK MUET / EKONOMI
                              DG 48
                                OPSYEN: PENGAJIAN INGGERIS/ PERDAGANGAN
                                   TARIKH MULA BERKHIDMAT: 4/5/1992


SITI  ROHANI A. AZIZ
GURU AKADEMIK EKONOMI

DG 41
OPSYEN: EKONOMI/
PENGURUSAN PERNIAGAAN

TARIKH MULA BERKHIDMAT:
10/11/2008
Kotak Cadangan

Catatkan cadangan anda di sini
Name:
Email Address:

This form powered by Freedback